Hướng dẫn tạo tài khoản trên ứng dụng iHanoi

Hướng dẫn tạo tài khoản trên ứng dụng iHanoi (15/07/2024)

Thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ - CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội ngày 27/11/2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Quyết định số 345/QĐ- UBND ngày 30/6/2021 của UBND phường Yên Sở về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND phường Yên Sở khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Sáng ngày 01/7/2024, tại hội trường A trụ sở Đảng ủy - UBND, phường Yên Sở đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn phường.

Responsive Image
Responsive Image

thư viện ảnh & video

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image